Comisii

 A.Comisia pentru Activitati Economico – Financiare, Agricultura, Amenajarea Teritoriului si Urbanism

    În următoarea componenţă:  

 1. ALDEA CORNEL – presedinte;
 2. LEDERER DANIEL – secretar;
 3. GIURGIU TRAIAN – membru;
 4. NEAGU IOAN – membru;
 5. TOMA LIVIU – membru.

 B. Comisia pentru Invatamant, sanatate si familie, Munca si protectie sociala, Protectie copii tineret si sport, Activitati social – culturale, culte

    În următoarea componenţă:  

 1. OLARIU ELENA – presedinte;
 2. COMAN MARIA – secretar;
 3. POPA IOAN – membru;

 C. Comisia pentru Protectia mediului si turism, Juridica si de disciplina

În următoarea componenţă:  

 1. BANEA ILIE – presedinte;
 2. ZAMACAU DOREL – secretar;
 3. GABOR IONEL – membru;

    

Adoptată în Vurpăr , la data de 21 iunie 2016.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ,

       POPA IOAN                                                               SECRETAR DELEGAT,

                                                                                                 STINEA SIMONA