Comorile din cufere

Acu 60-70 de ani în zile de sărbătoare toate femeile purtau haine românești. Purtau ii pe care le coseau cu multă trudă și măiestrie făcute din pânză țesută de mâna lor, fuste țesute. Cu multă răbdare, la lumina lămpii în serile lungi de iarnă femeile și fetele țeseau și coseau cele trebuincioase prin casă. Pe atunci puține lucruri erau cumpărate, covoarele, fețele de masă, icoanele de la ștergare, păsturile și câte și mai câte erau opera și mândria femeilor și a fetelor. Frumusețea casei era dată de hărnicia și măiestria gospodinei din casă. Acum hainele românești și iile stau cuminți în dulapuri și în cufere și așteaptă câte un curios să le vadă sau chiar să le îmbrace.