Buget

2015

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2016-2018 (130,9 KiB, 1.049 hits)

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (101,7 KiB, 1.067 hits)

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (27,4 KiB, 1.161 hits)

2012

  Buget 2012 (244,2 KiB, 1.424 hits)

  Proiect Buget 2011 (138,9 KiB, 1.273 hits)

  Total buget sectiunea de functionare (60,7 KiB, 1.234 hits)

  Total buget sectiunea de dezvoltare (6,9 KiB, 1.268 hits)

  Buget local sectiunea de functionare (50,2 KiB, 1.226 hits)

  Buget local sectiunea de dezvoltare (7,2 KiB, 1.340 hits)

  Buget venituri proprii functionare (16,7 KiB, 1.282 hits)

 Situatii financiare asupra executiei bugetare

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara trimestriala - trimestrul II 2011 (263,5 KiB, 1.462 hits)

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara trimestriala - trimestrul III 2011 (265,8 KiB, 1.448 hits)

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara anuala - 2011 (288,1 KiB, 1.456 hits)

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara trimestriala - trimestrul I 2012 (250,5 KiB, 1.434 hits)

Situaţii financiare asupra execuţiei bugetare la 31.12.2010

  Buget local venituri (73,7 KiB, 1.209 hits)

  Buget local cheltuieli (73,7 KiB, 504 hits)

  Venituri in afara bugetului local (6,4 KiB, 1.191 hits)

  Cheltuieli in afara bugetului local (10,3 KiB, 1.207 hits)

  Bilant (11,8 KiB, 1.229 hits)

  Cont de rezultat patrimonial (8,0 KiB, 1.206 hits)

  Situatia fluxurilor de trezorerie (7,3 KiB, 1.253 hits)

  Disponibil din mijloace cu destinatie speciala (5,2 KiB, 1.205 hits)

  Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala (8,2 KiB, 1.251 hits)

  Situatia activelor fixe amortizabile (32,1 KiB, 1.240 hits)

  Situatia activelor fixe neamortizabile (32,3 KiB, 1.245 hits)

  Situatie referitoare la protectia copilului si a persoanelor cu handicap (4,4 KiB, 1.214 hits)

 

Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii

  Venituri (7,0 KiB, 1.227 hits)

  Cheltuieli (19,1 KiB, 1.219 hits)

 

Situaţii financiare asupra execuţiei bugetare la 31.03.2011

  Buget local venituri (24,0 KiB, 1.163 hits)

  Buget local cheltuieli (56,6 KiB, 1.165 hits)

  Buget venituri proprii (10) - venituri (7,0 KiB, 1.136 hits)

  Buget venituri proprii (10) - cheltuieli (19,3 KiB, 1.229 hits)

  Bilant (11,8 KiB, 488 hits)

  Cont de rezultat patrimonial (7,1 KiB, 1.197 hits)

  Situatia fluxurilor de trezorerie (7,4 KiB, 503 hits)

  Disponibil din mijloace cu destinatie speciala (4,7 KiB, 1.265 hits)

  Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala (8,2 KiB, 507 hits)

 

Secţiunea de funcţionare

  Buget local venituri (23,2 KiB, 1.213 hits)

  Buget local cheltuieli (40,0 KiB, 1.239 hits)

  Buget venituri proprii (10) - venituri (7,2 KiB, 1.197 hits)

  Buget venituri proprii (10) - cheltuieli (14,9 KiB, 1.206 hits)

Secţiunea de dezvoltare

  Buget local venituri (8,7 KiB, 1.196 hits)

  Buget local cheltuieli (8,6 KiB, 1.207 hits)

Indicatori venituri si cheltuieli

  Indicatori venituri trimestrul I 2011 (8,5 MiB, 1.564 hits)

  Indicatori cheltuieli trimestru I 2011 (8,5 MiB, 1.489 hits)

  Indicatori trimestrul II 2011 (1,2 MiB, 1.387 hits)

  Indicatori trimestrul III 2011 (601,3 KiB, 1.405 hits)

  Indicatori trimestrul IV 2011 (22,1 KiB, 1.410 hits)

  Indicatori trimestrul I 2012 (22,4 KiB, 1.677 hits)