Buget

2015

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2016-2018 (130,9 KiB, 711 hits)

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (101,7 KiB, 727 hits)

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (27,4 KiB, 818 hits)

2012

  Buget 2012 (244,2 KiB, 1.097 hits)

  Proiect Buget 2011 (138,9 KiB, 939 hits)

  Total buget sectiunea de functionare (60,7 KiB, 881 hits)

  Total buget sectiunea de dezvoltare (6,9 KiB, 909 hits)

  Buget local sectiunea de functionare (50,2 KiB, 879 hits)

  Buget local sectiunea de dezvoltare (7,2 KiB, 973 hits)

  Buget venituri proprii functionare (16,7 KiB, 927 hits)

 Situatii financiare asupra executiei bugetare

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara trimestriala - trimestrul II 2011 (263,5 KiB, 1.119 hits)

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara trimestriala - trimestrul III 2011 (265,8 KiB, 1.093 hits)

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara anuala - 2011 (288,1 KiB, 1.123 hits)

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara trimestriala - trimestrul I 2012 (250,5 KiB, 1.097 hits)

Situaţii financiare asupra execuţiei bugetare la 31.12.2010

  Buget local venituri (73,7 KiB, 854 hits)

  Buget local cheltuieli (73,7 KiB, 504 hits)

  Venituri in afara bugetului local (6,4 KiB, 864 hits)

  Cheltuieli in afara bugetului local (10,3 KiB, 866 hits)

  Bilant (11,8 KiB, 850 hits)

  Cont de rezultat patrimonial (8,0 KiB, 855 hits)

  Situatia fluxurilor de trezorerie (7,3 KiB, 908 hits)

  Disponibil din mijloace cu destinatie speciala (5,2 KiB, 862 hits)

  Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala (8,2 KiB, 870 hits)

  Situatia activelor fixe amortizabile (32,1 KiB, 877 hits)

  Situatia activelor fixe neamortizabile (32,3 KiB, 911 hits)

  Situatie referitoare la protectia copilului si a persoanelor cu handicap (4,4 KiB, 866 hits)

 

Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii

  Venituri (7,0 KiB, 873 hits)

  Cheltuieli (19,1 KiB, 872 hits)

 

Situaţii financiare asupra execuţiei bugetare la 31.03.2011

  Buget local venituri (24,0 KiB, 824 hits)

  Buget local cheltuieli (56,6 KiB, 841 hits)

  Buget venituri proprii (10) - venituri (7,0 KiB, 812 hits)

  Buget venituri proprii (10) - cheltuieli (19,3 KiB, 854 hits)

  Bilant (11,8 KiB, 488 hits)

  Cont de rezultat patrimonial (7,1 KiB, 864 hits)

  Situatia fluxurilor de trezorerie (7,4 KiB, 503 hits)

  Disponibil din mijloace cu destinatie speciala (4,7 KiB, 899 hits)

  Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala (8,2 KiB, 507 hits)

 

Secţiunea de funcţionare

  Buget local venituri (23,2 KiB, 852 hits)

  Buget local cheltuieli (40,0 KiB, 870 hits)

  Buget venituri proprii (10) - venituri (7,2 KiB, 840 hits)

  Buget venituri proprii (10) - cheltuieli (14,9 KiB, 872 hits)

Secţiunea de dezvoltare

  Buget local venituri (8,7 KiB, 845 hits)

  Buget local cheltuieli (8,6 KiB, 857 hits)

Indicatori venituri si cheltuieli

  Indicatori venituri trimestrul I 2011 (8,5 MiB, 1.142 hits)

  Indicatori cheltuieli trimestru I 2011 (8,5 MiB, 1.116 hits)

  Indicatori trimestrul II 2011 (1,2 MiB, 1.040 hits)

  Indicatori trimestrul III 2011 (601,3 KiB, 1.052 hits)

  Indicatori trimestrul IV 2011 (22,1 KiB, 1.024 hits)

  Indicatori trimestrul I 2012 (22,4 KiB, 1.325 hits)