Buget

2015

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2016-2018 (130,9 KiB, 628 hits)

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (101,7 KiB, 635 hits)

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (27,4 KiB, 723 hits)

2012

  Buget 2012 (244,2 KiB, 999 hits)

  Proiect Buget 2011 (138,9 KiB, 846 hits)

  Total buget sectiunea de functionare (60,7 KiB, 811 hits)

  Total buget sectiunea de dezvoltare (6,9 KiB, 831 hits)

  Buget local sectiunea de functionare (50,2 KiB, 806 hits)

  Buget local sectiunea de dezvoltare (7,2 KiB, 875 hits)

  Buget venituri proprii functionare (16,7 KiB, 828 hits)

 Situatii financiare asupra executiei bugetare

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara trimestriala - trimestrul II 2011 (263,5 KiB, 1.050 hits)

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara trimestriala - trimestrul III 2011 (265,8 KiB, 1.017 hits)

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara anuala - 2011 (288,1 KiB, 1.049 hits)

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara trimestriala - trimestrul I 2012 (250,5 KiB, 1.021 hits)

Situaţii financiare asupra execuţiei bugetare la 31.12.2010

  Buget local venituri (73,7 KiB, 770 hits)

  Buget local cheltuieli (73,7 KiB, 504 hits)

  Venituri in afara bugetului local (6,4 KiB, 787 hits)

  Cheltuieli in afara bugetului local (10,3 KiB, 774 hits)

  Bilant (11,8 KiB, 759 hits)

  Cont de rezultat patrimonial (8,0 KiB, 775 hits)

  Situatia fluxurilor de trezorerie (7,3 KiB, 817 hits)

  Disponibil din mijloace cu destinatie speciala (5,2 KiB, 788 hits)

  Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala (8,2 KiB, 780 hits)

  Situatia activelor fixe amortizabile (32,1 KiB, 788 hits)

  Situatia activelor fixe neamortizabile (32,3 KiB, 815 hits)

  Situatie referitoare la protectia copilului si a persoanelor cu handicap (4,4 KiB, 787 hits)

 

Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii

  Venituri (7,0 KiB, 801 hits)

  Cheltuieli (19,1 KiB, 803 hits)

 

Situaţii financiare asupra execuţiei bugetare la 31.03.2011

  Buget local venituri (24,0 KiB, 758 hits)

  Buget local cheltuieli (56,6 KiB, 765 hits)

  Buget venituri proprii (10) - venituri (7,0 KiB, 741 hits)

  Buget venituri proprii (10) - cheltuieli (19,3 KiB, 774 hits)

  Bilant (11,8 KiB, 488 hits)

  Cont de rezultat patrimonial (7,1 KiB, 782 hits)

  Situatia fluxurilor de trezorerie (7,4 KiB, 503 hits)

  Disponibil din mijloace cu destinatie speciala (4,7 KiB, 819 hits)

  Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala (8,2 KiB, 507 hits)

 

Secţiunea de funcţionare

  Buget local venituri (23,2 KiB, 774 hits)

  Buget local cheltuieli (40,0 KiB, 794 hits)

  Buget venituri proprii (10) - venituri (7,2 KiB, 760 hits)

  Buget venituri proprii (10) - cheltuieli (14,9 KiB, 804 hits)

Secţiunea de dezvoltare

  Buget local venituri (8,7 KiB, 762 hits)

  Buget local cheltuieli (8,6 KiB, 775 hits)

Indicatori venituri si cheltuieli

  Indicatori venituri trimestrul I 2011 (8,5 MiB, 1.025 hits)

  Indicatori cheltuieli trimestru I 2011 (8,5 MiB, 1.000 hits)

  Indicatori trimestrul II 2011 (1,2 MiB, 960 hits)

  Indicatori trimestrul III 2011 (601,3 KiB, 978 hits)

  Indicatori trimestrul IV 2011 (22,1 KiB, 936 hits)

  Indicatori trimestrul I 2012 (22,4 KiB, 1.245 hits)