Buget

2015

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2016-2018 (130,9 KiB, 507 hits)

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (101,7 KiB, 515 hits)

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (27,4 KiB, 609 hits)

2012

  Buget 2012 (244,2 KiB, 869 hits)

  Proiect Buget 2011 (138,9 KiB, 722 hits)

  Total buget sectiunea de functionare (60,7 KiB, 708 hits)

  Total buget sectiunea de dezvoltare (6,9 KiB, 722 hits)

  Buget local sectiunea de functionare (50,2 KiB, 707 hits)

  Buget local sectiunea de dezvoltare (7,2 KiB, 783 hits)

  Buget venituri proprii functionare (16,7 KiB, 720 hits)

 Situatii financiare asupra executiei bugetare

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara trimestriala - trimestrul II 2011 (263,5 KiB, 929 hits)

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara trimestriala - trimestrul III 2011 (265,8 KiB, 902 hits)

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara anuala - 2011 (288,1 KiB, 961 hits)

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara trimestriala - trimestrul I 2012 (250,5 KiB, 911 hits)

Situaţii financiare asupra execuţiei bugetare la 31.12.2010

  Buget local venituri (73,7 KiB, 664 hits)

  Buget local cheltuieli (73,7 KiB, 504 hits)

  Venituri in afara bugetului local (6,4 KiB, 689 hits)

  Cheltuieli in afara bugetului local (10,3 KiB, 683 hits)

  Bilant (11,8 KiB, 653 hits)

  Cont de rezultat patrimonial (8,0 KiB, 682 hits)

  Situatia fluxurilor de trezorerie (7,3 KiB, 722 hits)

  Disponibil din mijloace cu destinatie speciala (5,2 KiB, 682 hits)

  Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala (8,2 KiB, 668 hits)

  Situatia activelor fixe amortizabile (32,1 KiB, 676 hits)

  Situatia activelor fixe neamortizabile (32,3 KiB, 695 hits)

  Situatie referitoare la protectia copilului si a persoanelor cu handicap (4,4 KiB, 683 hits)

 

Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii

  Venituri (7,0 KiB, 709 hits)

  Cheltuieli (19,1 KiB, 705 hits)

 

Situaţii financiare asupra execuţiei bugetare la 31.03.2011

  Buget local venituri (24,0 KiB, 666 hits)

  Buget local cheltuieli (56,6 KiB, 668 hits)

  Buget venituri proprii (10) - venituri (7,0 KiB, 655 hits)

  Buget venituri proprii (10) - cheltuieli (19,3 KiB, 681 hits)

  Bilant (11,8 KiB, 488 hits)

  Cont de rezultat patrimonial (7,1 KiB, 691 hits)

  Situatia fluxurilor de trezorerie (7,4 KiB, 503 hits)

  Disponibil din mijloace cu destinatie speciala (4,7 KiB, 724 hits)

  Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala (8,2 KiB, 507 hits)

 

Secţiunea de funcţionare

  Buget local venituri (23,2 KiB, 662 hits)

  Buget local cheltuieli (40,0 KiB, 686 hits)

  Buget venituri proprii (10) - venituri (7,2 KiB, 664 hits)

  Buget venituri proprii (10) - cheltuieli (14,9 KiB, 693 hits)

Secţiunea de dezvoltare

  Buget local venituri (8,7 KiB, 662 hits)

  Buget local cheltuieli (8,6 KiB, 685 hits)

Indicatori venituri si cheltuieli

  Indicatori venituri trimestrul I 2011 (8,5 MiB, 883 hits)

  Indicatori cheltuieli trimestru I 2011 (8,5 MiB, 871 hits)

  Indicatori trimestrul II 2011 (1,2 MiB, 860 hits)

  Indicatori trimestrul III 2011 (601,3 KiB, 895 hits)

  Indicatori trimestrul IV 2011 (22,1 KiB, 836 hits)

  Indicatori trimestrul I 2012 (22,4 KiB, 1.141 hits)