Buget

2015

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2016-2018 (130,9 KiB, 523 hits)

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (101,7 KiB, 533 hits)

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (27,4 KiB, 626 hits)

2012

  Buget 2012 (244,2 KiB, 890 hits)

  Proiect Buget 2011 (138,9 KiB, 735 hits)

  Total buget sectiunea de functionare (60,7 KiB, 723 hits)

  Total buget sectiunea de dezvoltare (6,9 KiB, 735 hits)

  Buget local sectiunea de functionare (50,2 KiB, 723 hits)

  Buget local sectiunea de dezvoltare (7,2 KiB, 797 hits)

  Buget venituri proprii functionare (16,7 KiB, 734 hits)

 Situatii financiare asupra executiei bugetare

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara trimestriala - trimestrul II 2011 (263,5 KiB, 947 hits)

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara trimestriala - trimestrul III 2011 (265,8 KiB, 918 hits)

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara anuala - 2011 (288,1 KiB, 975 hits)

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara trimestriala - trimestrul I 2012 (250,5 KiB, 929 hits)

Situaţii financiare asupra execuţiei bugetare la 31.12.2010

  Buget local venituri (73,7 KiB, 679 hits)

  Buget local cheltuieli (73,7 KiB, 504 hits)

  Venituri in afara bugetului local (6,4 KiB, 701 hits)

  Cheltuieli in afara bugetului local (10,3 KiB, 695 hits)

  Bilant (11,8 KiB, 662 hits)

  Cont de rezultat patrimonial (8,0 KiB, 695 hits)

  Situatia fluxurilor de trezorerie (7,3 KiB, 740 hits)

  Disponibil din mijloace cu destinatie speciala (5,2 KiB, 698 hits)

  Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala (8,2 KiB, 684 hits)

  Situatia activelor fixe amortizabile (32,1 KiB, 693 hits)

  Situatia activelor fixe neamortizabile (32,3 KiB, 711 hits)

  Situatie referitoare la protectia copilului si a persoanelor cu handicap (4,4 KiB, 698 hits)

 

Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii

  Venituri (7,0 KiB, 724 hits)

  Cheltuieli (19,1 KiB, 717 hits)

 

Situaţii financiare asupra execuţiei bugetare la 31.03.2011

  Buget local venituri (24,0 KiB, 675 hits)

  Buget local cheltuieli (56,6 KiB, 678 hits)

  Buget venituri proprii (10) - venituri (7,0 KiB, 665 hits)

  Buget venituri proprii (10) - cheltuieli (19,3 KiB, 692 hits)

  Bilant (11,8 KiB, 488 hits)

  Cont de rezultat patrimonial (7,1 KiB, 703 hits)

  Situatia fluxurilor de trezorerie (7,4 KiB, 503 hits)

  Disponibil din mijloace cu destinatie speciala (4,7 KiB, 736 hits)

  Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala (8,2 KiB, 507 hits)

 

Secţiunea de funcţionare

  Buget local venituri (23,2 KiB, 677 hits)

  Buget local cheltuieli (40,0 KiB, 703 hits)

  Buget venituri proprii (10) - venituri (7,2 KiB, 678 hits)

  Buget venituri proprii (10) - cheltuieli (14,9 KiB, 707 hits)

Secţiunea de dezvoltare

  Buget local venituri (8,7 KiB, 678 hits)

  Buget local cheltuieli (8,6 KiB, 700 hits)

Indicatori venituri si cheltuieli

  Indicatori venituri trimestrul I 2011 (8,5 MiB, 900 hits)

  Indicatori cheltuieli trimestru I 2011 (8,5 MiB, 886 hits)

  Indicatori trimestrul II 2011 (1,2 MiB, 872 hits)

  Indicatori trimestrul III 2011 (601,3 KiB, 906 hits)

  Indicatori trimestrul IV 2011 (22,1 KiB, 848 hits)

  Indicatori trimestrul I 2012 (22,4 KiB, 1.154 hits)