Buget

2015

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2016-2018 (130,9 KiB, 980 hits)

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (101,7 KiB, 1.008 hits)

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (27,4 KiB, 1.097 hits)

2012

  Buget 2012 (244,2 KiB, 1.357 hits)

  Proiect Buget 2011 (138,9 KiB, 1.217 hits)

  Total buget sectiunea de functionare (60,7 KiB, 1.177 hits)

  Total buget sectiunea de dezvoltare (6,9 KiB, 1.203 hits)

  Buget local sectiunea de functionare (50,2 KiB, 1.159 hits)

  Buget local sectiunea de dezvoltare (7,2 KiB, 1.272 hits)

  Buget venituri proprii functionare (16,7 KiB, 1.217 hits)

 Situatii financiare asupra executiei bugetare

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara trimestriala - trimestrul II 2011 (263,5 KiB, 1.399 hits)

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara trimestriala - trimestrul III 2011 (265,8 KiB, 1.383 hits)

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara anuala - 2011 (288,1 KiB, 1.395 hits)

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara trimestriala - trimestrul I 2012 (250,5 KiB, 1.370 hits)

Situaţii financiare asupra execuţiei bugetare la 31.12.2010

  Buget local venituri (73,7 KiB, 1.145 hits)

  Buget local cheltuieli (73,7 KiB, 504 hits)

  Venituri in afara bugetului local (6,4 KiB, 1.127 hits)

  Cheltuieli in afara bugetului local (10,3 KiB, 1.146 hits)

  Bilant (11,8 KiB, 1.164 hits)

  Cont de rezultat patrimonial (8,0 KiB, 1.143 hits)

  Situatia fluxurilor de trezorerie (7,3 KiB, 1.192 hits)

  Disponibil din mijloace cu destinatie speciala (5,2 KiB, 1.139 hits)

  Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala (8,2 KiB, 1.180 hits)

  Situatia activelor fixe amortizabile (32,1 KiB, 1.170 hits)

  Situatia activelor fixe neamortizabile (32,3 KiB, 1.182 hits)

  Situatie referitoare la protectia copilului si a persoanelor cu handicap (4,4 KiB, 1.153 hits)

 

Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii

  Venituri (7,0 KiB, 1.165 hits)

  Cheltuieli (19,1 KiB, 1.159 hits)

 

Situaţii financiare asupra execuţiei bugetare la 31.03.2011

  Buget local venituri (24,0 KiB, 1.101 hits)

  Buget local cheltuieli (56,6 KiB, 1.108 hits)

  Buget venituri proprii (10) - venituri (7,0 KiB, 1.081 hits)

  Buget venituri proprii (10) - cheltuieli (19,3 KiB, 1.169 hits)

  Bilant (11,8 KiB, 488 hits)

  Cont de rezultat patrimonial (7,1 KiB, 1.135 hits)

  Situatia fluxurilor de trezorerie (7,4 KiB, 503 hits)

  Disponibil din mijloace cu destinatie speciala (4,7 KiB, 1.202 hits)

  Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala (8,2 KiB, 507 hits)

 

Secţiunea de funcţionare

  Buget local venituri (23,2 KiB, 1.151 hits)

  Buget local cheltuieli (40,0 KiB, 1.173 hits)

  Buget venituri proprii (10) - venituri (7,2 KiB, 1.125 hits)

  Buget venituri proprii (10) - cheltuieli (14,9 KiB, 1.143 hits)

Secţiunea de dezvoltare

  Buget local venituri (8,7 KiB, 1.135 hits)

  Buget local cheltuieli (8,6 KiB, 1.140 hits)

Indicatori venituri si cheltuieli

  Indicatori venituri trimestrul I 2011 (8,5 MiB, 1.477 hits)

  Indicatori cheltuieli trimestru I 2011 (8,5 MiB, 1.414 hits)

  Indicatori trimestrul II 2011 (1,2 MiB, 1.326 hits)

  Indicatori trimestrul III 2011 (601,3 KiB, 1.326 hits)

  Indicatori trimestrul IV 2011 (22,1 KiB, 1.349 hits)

  Indicatori trimestrul I 2012 (22,4 KiB, 1.616 hits)