Buget

2015

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2016-2018 (130,9 KiB, 697 hits)

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (101,7 KiB, 710 hits)

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (27,4 KiB, 803 hits)

2012

  Buget 2012 (244,2 KiB, 1.076 hits)

  Proiect Buget 2011 (138,9 KiB, 925 hits)

  Total buget sectiunea de functionare (60,7 KiB, 865 hits)

  Total buget sectiunea de dezvoltare (6,9 KiB, 895 hits)

  Buget local sectiunea de functionare (50,2 KiB, 864 hits)

  Buget local sectiunea de dezvoltare (7,2 KiB, 959 hits)

  Buget venituri proprii functionare (16,7 KiB, 910 hits)

 Situatii financiare asupra executiei bugetare

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara trimestriala - trimestrul II 2011 (263,5 KiB, 1.109 hits)

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara trimestriala - trimestrul III 2011 (265,8 KiB, 1.083 hits)

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara anuala - 2011 (288,1 KiB, 1.109 hits)

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara trimestriala - trimestrul I 2012 (250,5 KiB, 1.086 hits)

Situaţii financiare asupra execuţiei bugetare la 31.12.2010

  Buget local venituri (73,7 KiB, 841 hits)

  Buget local cheltuieli (73,7 KiB, 504 hits)

  Venituri in afara bugetului local (6,4 KiB, 850 hits)

  Cheltuieli in afara bugetului local (10,3 KiB, 854 hits)

  Bilant (11,8 KiB, 835 hits)

  Cont de rezultat patrimonial (8,0 KiB, 842 hits)

  Situatia fluxurilor de trezorerie (7,3 KiB, 893 hits)

  Disponibil din mijloace cu destinatie speciala (5,2 KiB, 848 hits)

  Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala (8,2 KiB, 861 hits)

  Situatia activelor fixe amortizabile (32,1 KiB, 862 hits)

  Situatia activelor fixe neamortizabile (32,3 KiB, 893 hits)

  Situatie referitoare la protectia copilului si a persoanelor cu handicap (4,4 KiB, 850 hits)

 

Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii

  Venituri (7,0 KiB, 858 hits)

  Cheltuieli (19,1 KiB, 859 hits)

 

Situaţii financiare asupra execuţiei bugetare la 31.03.2011

  Buget local venituri (24,0 KiB, 810 hits)

  Buget local cheltuieli (56,6 KiB, 830 hits)

  Buget venituri proprii (10) - venituri (7,0 KiB, 799 hits)

  Buget venituri proprii (10) - cheltuieli (19,3 KiB, 841 hits)

  Bilant (11,8 KiB, 488 hits)

  Cont de rezultat patrimonial (7,1 KiB, 847 hits)

  Situatia fluxurilor de trezorerie (7,4 KiB, 503 hits)

  Disponibil din mijloace cu destinatie speciala (4,7 KiB, 886 hits)

  Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala (8,2 KiB, 507 hits)

 

Secţiunea de funcţionare

  Buget local venituri (23,2 KiB, 837 hits)

  Buget local cheltuieli (40,0 KiB, 856 hits)

  Buget venituri proprii (10) - venituri (7,2 KiB, 829 hits)

  Buget venituri proprii (10) - cheltuieli (14,9 KiB, 859 hits)

Secţiunea de dezvoltare

  Buget local venituri (8,7 KiB, 833 hits)

  Buget local cheltuieli (8,6 KiB, 843 hits)

Indicatori venituri si cheltuieli

  Indicatori venituri trimestrul I 2011 (8,5 MiB, 1.119 hits)

  Indicatori cheltuieli trimestru I 2011 (8,5 MiB, 1.093 hits)

  Indicatori trimestrul II 2011 (1,2 MiB, 1.025 hits)

  Indicatori trimestrul III 2011 (601,3 KiB, 1.040 hits)

  Indicatori trimestrul IV 2011 (22,1 KiB, 1.010 hits)

  Indicatori trimestrul I 2012 (22,4 KiB, 1.313 hits)