Buget

2015

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2016-2018 (130,9 KiB, 914 hits)

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (101,7 KiB, 936 hits)

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (27,4 KiB, 1.022 hits)

2012

  Buget 2012 (244,2 KiB, 1.284 hits)

  Proiect Buget 2011 (138,9 KiB, 1.139 hits)

  Total buget sectiunea de functionare (60,7 KiB, 1.085 hits)

  Total buget sectiunea de dezvoltare (6,9 KiB, 1.110 hits)

  Buget local sectiunea de functionare (50,2 KiB, 1.078 hits)

  Buget local sectiunea de dezvoltare (7,2 KiB, 1.185 hits)

  Buget venituri proprii functionare (16,7 KiB, 1.126 hits)

 Situatii financiare asupra executiei bugetare

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara trimestriala - trimestrul II 2011 (263,5 KiB, 1.328 hits)

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara trimestriala - trimestrul III 2011 (265,8 KiB, 1.296 hits)

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara anuala - 2011 (288,1 KiB, 1.310 hits)

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara trimestriala - trimestrul I 2012 (250,5 KiB, 1.301 hits)

Situaţii financiare asupra execuţiei bugetare la 31.12.2010

  Buget local venituri (73,7 KiB, 1.069 hits)

  Buget local cheltuieli (73,7 KiB, 504 hits)

  Venituri in afara bugetului local (6,4 KiB, 1.061 hits)

  Cheltuieli in afara bugetului local (10,3 KiB, 1.072 hits)

  Bilant (11,8 KiB, 1.075 hits)

  Cont de rezultat patrimonial (8,0 KiB, 1.069 hits)

  Situatia fluxurilor de trezorerie (7,3 KiB, 1.115 hits)

  Disponibil din mijloace cu destinatie speciala (5,2 KiB, 1.056 hits)

  Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala (8,2 KiB, 1.104 hits)

  Situatia activelor fixe amortizabile (32,1 KiB, 1.095 hits)

  Situatia activelor fixe neamortizabile (32,3 KiB, 1.109 hits)

  Situatie referitoare la protectia copilului si a persoanelor cu handicap (4,4 KiB, 1.086 hits)

 

Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii

  Venituri (7,0 KiB, 1.073 hits)

  Cheltuieli (19,1 KiB, 1.080 hits)

 

Situaţii financiare asupra execuţiei bugetare la 31.03.2011

  Buget local venituri (24,0 KiB, 1.027 hits)

  Buget local cheltuieli (56,6 KiB, 1.039 hits)

  Buget venituri proprii (10) - venituri (7,0 KiB, 1.007 hits)

  Buget venituri proprii (10) - cheltuieli (19,3 KiB, 1.065 hits)

  Bilant (11,8 KiB, 488 hits)

  Cont de rezultat patrimonial (7,1 KiB, 1.065 hits)

  Situatia fluxurilor de trezorerie (7,4 KiB, 503 hits)

  Disponibil din mijloace cu destinatie speciala (4,7 KiB, 1.102 hits)

  Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala (8,2 KiB, 507 hits)

 

Secţiunea de funcţionare

  Buget local venituri (23,2 KiB, 1.056 hits)

  Buget local cheltuieli (40,0 KiB, 1.079 hits)

  Buget venituri proprii (10) - venituri (7,2 KiB, 1.053 hits)

  Buget venituri proprii (10) - cheltuieli (14,9 KiB, 1.074 hits)

Secţiunea de dezvoltare

  Buget local venituri (8,7 KiB, 1.052 hits)

  Buget local cheltuieli (8,6 KiB, 1.066 hits)

Indicatori venituri si cheltuieli

  Indicatori venituri trimestrul I 2011 (8,5 MiB, 1.385 hits)

  Indicatori cheltuieli trimestru I 2011 (8,5 MiB, 1.341 hits)

  Indicatori trimestrul II 2011 (1,2 MiB, 1.251 hits)

  Indicatori trimestrul III 2011 (601,3 KiB, 1.263 hits)

  Indicatori trimestrul IV 2011 (22,1 KiB, 1.244 hits)

  Indicatori trimestrul I 2012 (22,4 KiB, 1.538 hits)