Buget

2015

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2016-2018 (130,9 KiB, 873 hits)

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (101,7 KiB, 903 hits)

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (27,4 KiB, 986 hits)

2012

  Buget 2012 (244,2 KiB, 1.253 hits)

  Proiect Buget 2011 (138,9 KiB, 1.107 hits)

  Total buget sectiunea de functionare (60,7 KiB, 1.049 hits)

  Total buget sectiunea de dezvoltare (6,9 KiB, 1.073 hits)

  Buget local sectiunea de functionare (50,2 KiB, 1.039 hits)

  Buget local sectiunea de dezvoltare (7,2 KiB, 1.144 hits)

  Buget venituri proprii functionare (16,7 KiB, 1.091 hits)

 Situatii financiare asupra executiei bugetare

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara trimestriala - trimestrul II 2011 (263,5 KiB, 1.290 hits)

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara trimestriala - trimestrul III 2011 (265,8 KiB, 1.257 hits)

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara anuala - 2011 (288,1 KiB, 1.278 hits)

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara trimestriala - trimestrul I 2012 (250,5 KiB, 1.271 hits)

Situaţii financiare asupra execuţiei bugetare la 31.12.2010

  Buget local venituri (73,7 KiB, 1.027 hits)

  Buget local cheltuieli (73,7 KiB, 504 hits)

  Venituri in afara bugetului local (6,4 KiB, 1.025 hits)

  Cheltuieli in afara bugetului local (10,3 KiB, 1.038 hits)

  Bilant (11,8 KiB, 1.040 hits)

  Cont de rezultat patrimonial (8,0 KiB, 1.029 hits)

  Situatia fluxurilor de trezorerie (7,3 KiB, 1.081 hits)

  Disponibil din mijloace cu destinatie speciala (5,2 KiB, 1.023 hits)

  Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala (8,2 KiB, 1.066 hits)

  Situatia activelor fixe amortizabile (32,1 KiB, 1.055 hits)

  Situatia activelor fixe neamortizabile (32,3 KiB, 1.066 hits)

  Situatie referitoare la protectia copilului si a persoanelor cu handicap (4,4 KiB, 1.047 hits)

 

Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii

  Venituri (7,0 KiB, 1.039 hits)

  Cheltuieli (19,1 KiB, 1.038 hits)

 

Situaţii financiare asupra execuţiei bugetare la 31.03.2011

  Buget local venituri (24,0 KiB, 995 hits)

  Buget local cheltuieli (56,6 KiB, 1.003 hits)

  Buget venituri proprii (10) - venituri (7,0 KiB, 977 hits)

  Buget venituri proprii (10) - cheltuieli (19,3 KiB, 1.030 hits)

  Bilant (11,8 KiB, 488 hits)

  Cont de rezultat patrimonial (7,1 KiB, 1.027 hits)

  Situatia fluxurilor de trezorerie (7,4 KiB, 503 hits)

  Disponibil din mijloace cu destinatie speciala (4,7 KiB, 1.070 hits)

  Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala (8,2 KiB, 507 hits)

 

Secţiunea de funcţionare

  Buget local venituri (23,2 KiB, 1.021 hits)

  Buget local cheltuieli (40,0 KiB, 1.040 hits)

  Buget venituri proprii (10) - venituri (7,2 KiB, 1.013 hits)

  Buget venituri proprii (10) - cheltuieli (14,9 KiB, 1.033 hits)

Secţiunea de dezvoltare

  Buget local venituri (8,7 KiB, 1.020 hits)

  Buget local cheltuieli (8,6 KiB, 1.032 hits)

Indicatori venituri si cheltuieli

  Indicatori venituri trimestrul I 2011 (8,5 MiB, 1.334 hits)

  Indicatori cheltuieli trimestru I 2011 (8,5 MiB, 1.288 hits)

  Indicatori trimestrul II 2011 (1,2 MiB, 1.216 hits)

  Indicatori trimestrul III 2011 (601,3 KiB, 1.218 hits)

  Indicatori trimestrul IV 2011 (22,1 KiB, 1.207 hits)

  Indicatori trimestrul I 2012 (22,4 KiB, 1.498 hits)