Buget

2015

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2016-2018 (130,9 KiB, 666 hits)

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (101,7 KiB, 666 hits)

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (27,4 KiB, 757 hits)

2012

  Buget 2012 (244,2 KiB, 1.035 hits)

  Proiect Buget 2011 (138,9 KiB, 879 hits)

  Total buget sectiunea de functionare (60,7 KiB, 834 hits)

  Total buget sectiunea de dezvoltare (6,9 KiB, 862 hits)

  Buget local sectiunea de functionare (50,2 KiB, 828 hits)

  Buget local sectiunea de dezvoltare (7,2 KiB, 916 hits)

  Buget venituri proprii functionare (16,7 KiB, 871 hits)

 Situatii financiare asupra executiei bugetare

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara trimestriala - trimestrul II 2011 (263,5 KiB, 1.077 hits)

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara trimestriala - trimestrul III 2011 (265,8 KiB, 1.052 hits)

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara anuala - 2011 (288,1 KiB, 1.076 hits)

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara trimestriala - trimestrul I 2012 (250,5 KiB, 1.053 hits)

Situaţii financiare asupra execuţiei bugetare la 31.12.2010

  Buget local venituri (73,7 KiB, 808 hits)

  Buget local cheltuieli (73,7 KiB, 504 hits)

  Venituri in afara bugetului local (6,4 KiB, 817 hits)

  Cheltuieli in afara bugetului local (10,3 KiB, 823 hits)

  Bilant (11,8 KiB, 790 hits)

  Cont de rezultat patrimonial (8,0 KiB, 808 hits)

  Situatia fluxurilor de trezorerie (7,3 KiB, 853 hits)

  Disponibil din mijloace cu destinatie speciala (5,2 KiB, 817 hits)

  Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala (8,2 KiB, 816 hits)

  Situatia activelor fixe amortizabile (32,1 KiB, 817 hits)

  Situatia activelor fixe neamortizabile (32,3 KiB, 850 hits)

  Situatie referitoare la protectia copilului si a persoanelor cu handicap (4,4 KiB, 818 hits)

 

Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii

  Venituri (7,0 KiB, 828 hits)

  Cheltuieli (19,1 KiB, 828 hits)

 

Situaţii financiare asupra execuţiei bugetare la 31.03.2011

  Buget local venituri (24,0 KiB, 783 hits)

  Buget local cheltuieli (56,6 KiB, 796 hits)

  Buget venituri proprii (10) - venituri (7,0 KiB, 765 hits)

  Buget venituri proprii (10) - cheltuieli (19,3 KiB, 805 hits)

  Bilant (11,8 KiB, 488 hits)

  Cont de rezultat patrimonial (7,1 KiB, 804 hits)

  Situatia fluxurilor de trezorerie (7,4 KiB, 503 hits)

  Disponibil din mijloace cu destinatie speciala (4,7 KiB, 844 hits)

  Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala (8,2 KiB, 507 hits)

 

Secţiunea de funcţionare

  Buget local venituri (23,2 KiB, 806 hits)

  Buget local cheltuieli (40,0 KiB, 824 hits)

  Buget venituri proprii (10) - venituri (7,2 KiB, 796 hits)

  Buget venituri proprii (10) - cheltuieli (14,9 KiB, 825 hits)

Secţiunea de dezvoltare

  Buget local venituri (8,7 KiB, 799 hits)

  Buget local cheltuieli (8,6 KiB, 799 hits)

Indicatori venituri si cheltuieli

  Indicatori venituri trimestrul I 2011 (8,5 MiB, 1.072 hits)

  Indicatori cheltuieli trimestru I 2011 (8,5 MiB, 1.047 hits)

  Indicatori trimestrul II 2011 (1,2 MiB, 989 hits)

  Indicatori trimestrul III 2011 (601,3 KiB, 1.007 hits)

  Indicatori trimestrul IV 2011 (22,1 KiB, 974 hits)

  Indicatori trimestrul I 2012 (22,4 KiB, 1.276 hits)