Buget

2015

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2016-2018 (130,9 KiB, 640 hits)

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (101,7 KiB, 642 hits)

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (27,4 KiB, 733 hits)

2012

  Buget 2012 (244,2 KiB, 1.008 hits)

  Proiect Buget 2011 (138,9 KiB, 856 hits)

  Total buget sectiunea de functionare (60,7 KiB, 819 hits)

  Total buget sectiunea de dezvoltare (6,9 KiB, 839 hits)

  Buget local sectiunea de functionare (50,2 KiB, 810 hits)

  Buget local sectiunea de dezvoltare (7,2 KiB, 884 hits)

  Buget venituri proprii functionare (16,7 KiB, 840 hits)

 Situatii financiare asupra executiei bugetare

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara trimestriala - trimestrul II 2011 (263,5 KiB, 1.056 hits)

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara trimestriala - trimestrul III 2011 (265,8 KiB, 1.023 hits)

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara anuala - 2011 (288,1 KiB, 1.054 hits)

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara trimestriala - trimestrul I 2012 (250,5 KiB, 1.028 hits)

Situaţii financiare asupra execuţiei bugetare la 31.12.2010

  Buget local venituri (73,7 KiB, 781 hits)

  Buget local cheltuieli (73,7 KiB, 504 hits)

  Venituri in afara bugetului local (6,4 KiB, 793 hits)

  Cheltuieli in afara bugetului local (10,3 KiB, 783 hits)

  Bilant (11,8 KiB, 765 hits)

  Cont de rezultat patrimonial (8,0 KiB, 782 hits)

  Situatia fluxurilor de trezorerie (7,3 KiB, 824 hits)

  Disponibil din mijloace cu destinatie speciala (5,2 KiB, 795 hits)

  Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala (8,2 KiB, 788 hits)

  Situatia activelor fixe amortizabile (32,1 KiB, 794 hits)

  Situatia activelor fixe neamortizabile (32,3 KiB, 821 hits)

  Situatie referitoare la protectia copilului si a persoanelor cu handicap (4,4 KiB, 793 hits)

 

Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii

  Venituri (7,0 KiB, 805 hits)

  Cheltuieli (19,1 KiB, 806 hits)

 

Situaţii financiare asupra execuţiei bugetare la 31.03.2011

  Buget local venituri (24,0 KiB, 762 hits)

  Buget local cheltuieli (56,6 KiB, 773 hits)

  Buget venituri proprii (10) - venituri (7,0 KiB, 747 hits)

  Buget venituri proprii (10) - cheltuieli (19,3 KiB, 781 hits)

  Bilant (11,8 KiB, 488 hits)

  Cont de rezultat patrimonial (7,1 KiB, 785 hits)

  Situatia fluxurilor de trezorerie (7,4 KiB, 503 hits)

  Disponibil din mijloace cu destinatie speciala (4,7 KiB, 823 hits)

  Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala (8,2 KiB, 507 hits)

 

Secţiunea de funcţionare

  Buget local venituri (23,2 KiB, 780 hits)

  Buget local cheltuieli (40,0 KiB, 800 hits)

  Buget venituri proprii (10) - venituri (7,2 KiB, 769 hits)

  Buget venituri proprii (10) - cheltuieli (14,9 KiB, 807 hits)

Secţiunea de dezvoltare

  Buget local venituri (8,7 KiB, 770 hits)

  Buget local cheltuieli (8,6 KiB, 779 hits)

Indicatori venituri si cheltuieli

  Indicatori venituri trimestrul I 2011 (8,5 MiB, 1.040 hits)

  Indicatori cheltuieli trimestru I 2011 (8,5 MiB, 1.016 hits)

  Indicatori trimestrul II 2011 (1,2 MiB, 966 hits)

  Indicatori trimestrul III 2011 (601,3 KiB, 983 hits)

  Indicatori trimestrul IV 2011 (22,1 KiB, 946 hits)

  Indicatori trimestrul I 2012 (22,4 KiB, 1.252 hits)