Buget

2015

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2016-2018 (130,9 KiB, 1.056 hits)

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (101,7 KiB, 1.082 hits)

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (27,4 KiB, 1.174 hits)

2012

  Buget 2012 (244,2 KiB, 1.436 hits)

  Proiect Buget 2011 (138,9 KiB, 1.286 hits)

  Total buget sectiunea de functionare (60,7 KiB, 1.248 hits)

  Total buget sectiunea de dezvoltare (6,9 KiB, 1.280 hits)

  Buget local sectiunea de functionare (50,2 KiB, 1.236 hits)

  Buget local sectiunea de dezvoltare (7,2 KiB, 1.350 hits)

  Buget venituri proprii functionare (16,7 KiB, 1.295 hits)

 Situatii financiare asupra executiei bugetare

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara trimestriala - trimestrul II 2011 (263,5 KiB, 1.470 hits)

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara trimestriala - trimestrul III 2011 (265,8 KiB, 1.460 hits)

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara anuala - 2011 (288,1 KiB, 1.466 hits)

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara trimestriala - trimestrul I 2012 (250,5 KiB, 1.445 hits)

Situaţii financiare asupra execuţiei bugetare la 31.12.2010

  Buget local venituri (73,7 KiB, 1.222 hits)

  Buget local cheltuieli (73,7 KiB, 504 hits)

  Venituri in afara bugetului local (6,4 KiB, 1.199 hits)

  Cheltuieli in afara bugetului local (10,3 KiB, 1.216 hits)

  Bilant (11,8 KiB, 1.239 hits)

  Cont de rezultat patrimonial (8,0 KiB, 1.214 hits)

  Situatia fluxurilor de trezorerie (7,3 KiB, 1.266 hits)

  Disponibil din mijloace cu destinatie speciala (5,2 KiB, 1.218 hits)

  Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala (8,2 KiB, 1.265 hits)

  Situatia activelor fixe amortizabile (32,1 KiB, 1.251 hits)

  Situatia activelor fixe neamortizabile (32,3 KiB, 1.258 hits)

  Situatie referitoare la protectia copilului si a persoanelor cu handicap (4,4 KiB, 1.230 hits)

 

Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii

  Venituri (7,0 KiB, 1.238 hits)

  Cheltuieli (19,1 KiB, 1.230 hits)

 

Situaţii financiare asupra execuţiei bugetare la 31.03.2011

  Buget local venituri (24,0 KiB, 1.174 hits)

  Buget local cheltuieli (56,6 KiB, 1.175 hits)

  Buget venituri proprii (10) - venituri (7,0 KiB, 1.146 hits)

  Buget venituri proprii (10) - cheltuieli (19,3 KiB, 1.242 hits)

  Bilant (11,8 KiB, 488 hits)

  Cont de rezultat patrimonial (7,1 KiB, 1.207 hits)

  Situatia fluxurilor de trezorerie (7,4 KiB, 503 hits)

  Disponibil din mijloace cu destinatie speciala (4,7 KiB, 1.279 hits)

  Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala (8,2 KiB, 507 hits)

 

Secţiunea de funcţionare

  Buget local venituri (23,2 KiB, 1.222 hits)

  Buget local cheltuieli (40,0 KiB, 1.248 hits)

  Buget venituri proprii (10) - venituri (7,2 KiB, 1.207 hits)

  Buget venituri proprii (10) - cheltuieli (14,9 KiB, 1.219 hits)

Secţiunea de dezvoltare

  Buget local venituri (8,7 KiB, 1.206 hits)

  Buget local cheltuieli (8,6 KiB, 1.216 hits)

Indicatori venituri si cheltuieli

  Indicatori venituri trimestrul I 2011 (8,5 MiB, 1.593 hits)

  Indicatori cheltuieli trimestru I 2011 (8,5 MiB, 1.499 hits)

  Indicatori trimestrul II 2011 (1,2 MiB, 1.399 hits)

  Indicatori trimestrul III 2011 (601,3 KiB, 1.419 hits)

  Indicatori trimestrul IV 2011 (22,1 KiB, 1.420 hits)

  Indicatori trimestrul I 2012 (22,4 KiB, 1.688 hits)