Buget

2015

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2016-2018 (130,9 KiB, 757 hits)

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (101,7 KiB, 775 hits)

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (27,4 KiB, 859 hits)

2012

  Buget 2012 (244,2 KiB, 1.136 hits)

  Proiect Buget 2011 (138,9 KiB, 982 hits)

  Total buget sectiunea de functionare (60,7 KiB, 922 hits)

  Total buget sectiunea de dezvoltare (6,9 KiB, 959 hits)

  Buget local sectiunea de functionare (50,2 KiB, 921 hits)

  Buget local sectiunea de dezvoltare (7,2 KiB, 1.023 hits)

  Buget venituri proprii functionare (16,7 KiB, 971 hits)

 Situatii financiare asupra executiei bugetare

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara trimestriala - trimestrul II 2011 (263,5 KiB, 1.166 hits)

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara trimestriala - trimestrul III 2011 (265,8 KiB, 1.141 hits)

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara anuala - 2011 (288,1 KiB, 1.161 hits)

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara trimestriala - trimestrul I 2012 (250,5 KiB, 1.148 hits)

Situaţii financiare asupra execuţiei bugetare la 31.12.2010

  Buget local venituri (73,7 KiB, 903 hits)

  Buget local cheltuieli (73,7 KiB, 504 hits)

  Venituri in afara bugetului local (6,4 KiB, 917 hits)

  Cheltuieli in afara bugetului local (10,3 KiB, 913 hits)

  Bilant (11,8 KiB, 913 hits)

  Cont de rezultat patrimonial (8,0 KiB, 906 hits)

  Situatia fluxurilor de trezorerie (7,3 KiB, 963 hits)

  Disponibil din mijloace cu destinatie speciala (5,2 KiB, 899 hits)

  Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala (8,2 KiB, 935 hits)

  Situatia activelor fixe amortizabile (32,1 KiB, 928 hits)

  Situatia activelor fixe neamortizabile (32,3 KiB, 948 hits)

  Situatie referitoare la protectia copilului si a persoanelor cu handicap (4,4 KiB, 936 hits)

 

Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii

  Venituri (7,0 KiB, 922 hits)

  Cheltuieli (19,1 KiB, 919 hits)

 

Situaţii financiare asupra execuţiei bugetare la 31.03.2011

  Buget local venituri (24,0 KiB, 871 hits)

  Buget local cheltuieli (56,6 KiB, 887 hits)

  Buget venituri proprii (10) - venituri (7,0 KiB, 863 hits)

  Buget venituri proprii (10) - cheltuieli (19,3 KiB, 900 hits)

  Bilant (11,8 KiB, 488 hits)

  Cont de rezultat patrimonial (7,1 KiB, 911 hits)

  Situatia fluxurilor de trezorerie (7,4 KiB, 503 hits)

  Disponibil din mijloace cu destinatie speciala (4,7 KiB, 944 hits)

  Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala (8,2 KiB, 507 hits)

 

Secţiunea de funcţionare

  Buget local venituri (23,2 KiB, 895 hits)

  Buget local cheltuieli (40,0 KiB, 915 hits)

  Buget venituri proprii (10) - venituri (7,2 KiB, 890 hits)

  Buget venituri proprii (10) - cheltuieli (14,9 KiB, 919 hits)

Secţiunea de dezvoltare

  Buget local venituri (8,7 KiB, 894 hits)

  Buget local cheltuieli (8,6 KiB, 910 hits)

Indicatori venituri si cheltuieli

  Indicatori venituri trimestrul I 2011 (8,5 MiB, 1.206 hits)

  Indicatori cheltuieli trimestru I 2011 (8,5 MiB, 1.176 hits)

  Indicatori trimestrul II 2011 (1,2 MiB, 1.083 hits)

  Indicatori trimestrul III 2011 (601,3 KiB, 1.095 hits)

  Indicatori trimestrul IV 2011 (22,1 KiB, 1.084 hits)

  Indicatori trimestrul I 2012 (22,4 KiB, 1.375 hits)