Buget

2015

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2016-2018 (130,9 KiB, 1.014 hits)

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (101,7 KiB, 1.040 hits)

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (27,4 KiB, 1.134 hits)

2012

  Buget 2012 (244,2 KiB, 1.391 hits)

  Proiect Buget 2011 (138,9 KiB, 1.246 hits)

  Total buget sectiunea de functionare (60,7 KiB, 1.205 hits)

  Total buget sectiunea de dezvoltare (6,9 KiB, 1.238 hits)

  Buget local sectiunea de functionare (50,2 KiB, 1.195 hits)

  Buget local sectiunea de dezvoltare (7,2 KiB, 1.303 hits)

  Buget venituri proprii functionare (16,7 KiB, 1.252 hits)

 Situatii financiare asupra executiei bugetare

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara trimestriala - trimestrul II 2011 (263,5 KiB, 1.432 hits)

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara trimestriala - trimestrul III 2011 (265,8 KiB, 1.421 hits)

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara anuala - 2011 (288,1 KiB, 1.428 hits)

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara trimestriala - trimestrul I 2012 (250,5 KiB, 1.404 hits)

Situaţii financiare asupra execuţiei bugetare la 31.12.2010

  Buget local venituri (73,7 KiB, 1.179 hits)

  Buget local cheltuieli (73,7 KiB, 504 hits)

  Venituri in afara bugetului local (6,4 KiB, 1.162 hits)

  Cheltuieli in afara bugetului local (10,3 KiB, 1.181 hits)

  Bilant (11,8 KiB, 1.198 hits)

  Cont de rezultat patrimonial (8,0 KiB, 1.175 hits)

  Situatia fluxurilor de trezorerie (7,3 KiB, 1.223 hits)

  Disponibil din mijloace cu destinatie speciala (5,2 KiB, 1.173 hits)

  Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala (8,2 KiB, 1.219 hits)

  Situatia activelor fixe amortizabile (32,1 KiB, 1.204 hits)

  Situatia activelor fixe neamortizabile (32,3 KiB, 1.217 hits)

  Situatie referitoare la protectia copilului si a persoanelor cu handicap (4,4 KiB, 1.184 hits)

 

Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii

  Venituri (7,0 KiB, 1.200 hits)

  Cheltuieli (19,1 KiB, 1.191 hits)

 

Situaţii financiare asupra execuţiei bugetare la 31.03.2011

  Buget local venituri (24,0 KiB, 1.135 hits)

  Buget local cheltuieli (56,6 KiB, 1.139 hits)

  Buget venituri proprii (10) - venituri (7,0 KiB, 1.109 hits)

  Buget venituri proprii (10) - cheltuieli (19,3 KiB, 1.199 hits)

  Bilant (11,8 KiB, 488 hits)

  Cont de rezultat patrimonial (7,1 KiB, 1.167 hits)

  Situatia fluxurilor de trezorerie (7,4 KiB, 503 hits)

  Disponibil din mijloace cu destinatie speciala (4,7 KiB, 1.237 hits)

  Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala (8,2 KiB, 507 hits)

 

Secţiunea de funcţionare

  Buget local venituri (23,2 KiB, 1.184 hits)

  Buget local cheltuieli (40,0 KiB, 1.205 hits)

  Buget venituri proprii (10) - venituri (7,2 KiB, 1.159 hits)

  Buget venituri proprii (10) - cheltuieli (14,9 KiB, 1.174 hits)

Secţiunea de dezvoltare

  Buget local venituri (8,7 KiB, 1.167 hits)

  Buget local cheltuieli (8,6 KiB, 1.175 hits)

Indicatori venituri si cheltuieli

  Indicatori venituri trimestrul I 2011 (8,5 MiB, 1.515 hits)

  Indicatori cheltuieli trimestru I 2011 (8,5 MiB, 1.445 hits)

  Indicatori trimestrul II 2011 (1,2 MiB, 1.355 hits)

  Indicatori trimestrul III 2011 (601,3 KiB, 1.363 hits)

  Indicatori trimestrul IV 2011 (22,1 KiB, 1.382 hits)

  Indicatori trimestrul I 2012 (22,4 KiB, 1.652 hits)