Buget

2015

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2016-2018 (130,9 KiB, 824 hits)

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (101,7 KiB, 847 hits)

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (27,4 KiB, 932 hits)

2012

  Buget 2012 (244,2 KiB, 1.202 hits)

  Proiect Buget 2011 (138,9 KiB, 1.048 hits)

  Total buget sectiunea de functionare (60,7 KiB, 992 hits)

  Total buget sectiunea de dezvoltare (6,9 KiB, 1.024 hits)

  Buget local sectiunea de functionare (50,2 KiB, 990 hits)

  Buget local sectiunea de dezvoltare (7,2 KiB, 1.093 hits)

  Buget venituri proprii functionare (16,7 KiB, 1.036 hits)

 Situatii financiare asupra executiei bugetare

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara trimestriala - trimestrul II 2011 (263,5 KiB, 1.237 hits)

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara trimestriala - trimestrul III 2011 (265,8 KiB, 1.205 hits)

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara anuala - 2011 (288,1 KiB, 1.231 hits)

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara trimestriala - trimestrul I 2012 (250,5 KiB, 1.216 hits)

Situaţii financiare asupra execuţiei bugetare la 31.12.2010

  Buget local venituri (73,7 KiB, 972 hits)

  Buget local cheltuieli (73,7 KiB, 504 hits)

  Venituri in afara bugetului local (6,4 KiB, 979 hits)

  Cheltuieli in afara bugetului local (10,3 KiB, 985 hits)

  Bilant (11,8 KiB, 986 hits)

  Cont de rezultat patrimonial (8,0 KiB, 979 hits)

  Situatia fluxurilor de trezorerie (7,3 KiB, 1.028 hits)

  Disponibil din mijloace cu destinatie speciala (5,2 KiB, 965 hits)

  Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala (8,2 KiB, 1.012 hits)

  Situatia activelor fixe amortizabile (32,1 KiB, 999 hits)

  Situatia activelor fixe neamortizabile (32,3 KiB, 1.018 hits)

  Situatie referitoare la protectia copilului si a persoanelor cu handicap (4,4 KiB, 995 hits)

 

Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii

  Venituri (7,0 KiB, 990 hits)

  Cheltuieli (19,1 KiB, 984 hits)

 

Situaţii financiare asupra execuţiei bugetare la 31.03.2011

  Buget local venituri (24,0 KiB, 939 hits)

  Buget local cheltuieli (56,6 KiB, 956 hits)

  Buget venituri proprii (10) - venituri (7,0 KiB, 929 hits)

  Buget venituri proprii (10) - cheltuieli (19,3 KiB, 976 hits)

  Bilant (11,8 KiB, 488 hits)

  Cont de rezultat patrimonial (7,1 KiB, 977 hits)

  Situatia fluxurilor de trezorerie (7,4 KiB, 503 hits)

  Disponibil din mijloace cu destinatie speciala (4,7 KiB, 1.014 hits)

  Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala (8,2 KiB, 507 hits)

 

Secţiunea de funcţionare

  Buget local venituri (23,2 KiB, 966 hits)

  Buget local cheltuieli (40,0 KiB, 987 hits)

  Buget venituri proprii (10) - venituri (7,2 KiB, 963 hits)

  Buget venituri proprii (10) - cheltuieli (14,9 KiB, 987 hits)

Secţiunea de dezvoltare

  Buget local venituri (8,7 KiB, 968 hits)

  Buget local cheltuieli (8,6 KiB, 983 hits)

Indicatori venituri si cheltuieli

  Indicatori venituri trimestrul I 2011 (8,5 MiB, 1.259 hits)

  Indicatori cheltuieli trimestru I 2011 (8,5 MiB, 1.218 hits)

  Indicatori trimestrul II 2011 (1,2 MiB, 1.158 hits)

  Indicatori trimestrul III 2011 (601,3 KiB, 1.165 hits)

  Indicatori trimestrul IV 2011 (22,1 KiB, 1.153 hits)

  Indicatori trimestrul I 2012 (22,4 KiB, 1.444 hits)