Buget

2015

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2016-2018 (130,9 KiB, 796 hits)

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (101,7 KiB, 818 hits)

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (27,4 KiB, 901 hits)

2012

  Buget 2012 (244,2 KiB, 1.176 hits)

  Proiect Buget 2011 (138,9 KiB, 1.020 hits)

  Total buget sectiunea de functionare (60,7 KiB, 961 hits)

  Total buget sectiunea de dezvoltare (6,9 KiB, 995 hits)

  Buget local sectiunea de functionare (50,2 KiB, 965 hits)

  Buget local sectiunea de dezvoltare (7,2 KiB, 1.067 hits)

  Buget venituri proprii functionare (16,7 KiB, 1.012 hits)

 Situatii financiare asupra executiei bugetare

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara trimestriala - trimestrul II 2011 (263,5 KiB, 1.206 hits)

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara trimestriala - trimestrul III 2011 (265,8 KiB, 1.182 hits)

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara anuala - 2011 (288,1 KiB, 1.202 hits)

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara trimestriala - trimestrul I 2012 (250,5 KiB, 1.192 hits)

Situaţii financiare asupra execuţiei bugetare la 31.12.2010

  Buget local venituri (73,7 KiB, 945 hits)

  Buget local cheltuieli (73,7 KiB, 504 hits)

  Venituri in afara bugetului local (6,4 KiB, 951 hits)

  Cheltuieli in afara bugetului local (10,3 KiB, 954 hits)

  Bilant (11,8 KiB, 955 hits)

  Cont de rezultat patrimonial (8,0 KiB, 951 hits)

  Situatia fluxurilor de trezorerie (7,3 KiB, 1.000 hits)

  Disponibil din mijloace cu destinatie speciala (5,2 KiB, 940 hits)

  Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala (8,2 KiB, 983 hits)

  Situatia activelor fixe amortizabile (32,1 KiB, 971 hits)

  Situatia activelor fixe neamortizabile (32,3 KiB, 989 hits)

  Situatie referitoare la protectia copilului si a persoanelor cu handicap (4,4 KiB, 970 hits)

 

Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii

  Venituri (7,0 KiB, 965 hits)

  Cheltuieli (19,1 KiB, 958 hits)

 

Situaţii financiare asupra execuţiei bugetare la 31.03.2011

  Buget local venituri (24,0 KiB, 911 hits)

  Buget local cheltuieli (56,6 KiB, 928 hits)

  Buget venituri proprii (10) - venituri (7,0 KiB, 904 hits)

  Buget venituri proprii (10) - cheltuieli (19,3 KiB, 947 hits)

  Bilant (11,8 KiB, 488 hits)

  Cont de rezultat patrimonial (7,1 KiB, 952 hits)

  Situatia fluxurilor de trezorerie (7,4 KiB, 503 hits)

  Disponibil din mijloace cu destinatie speciala (4,7 KiB, 991 hits)

  Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala (8,2 KiB, 507 hits)

 

Secţiunea de funcţionare

  Buget local venituri (23,2 KiB, 939 hits)

  Buget local cheltuieli (40,0 KiB, 960 hits)

  Buget venituri proprii (10) - venituri (7,2 KiB, 935 hits)

  Buget venituri proprii (10) - cheltuieli (14,9 KiB, 959 hits)

Secţiunea de dezvoltare

  Buget local venituri (8,7 KiB, 939 hits)

  Buget local cheltuieli (8,6 KiB, 954 hits)

Indicatori venituri si cheltuieli

  Indicatori venituri trimestrul I 2011 (8,5 MiB, 1.236 hits)

  Indicatori cheltuieli trimestru I 2011 (8,5 MiB, 1.198 hits)

  Indicatori trimestrul II 2011 (1,2 MiB, 1.127 hits)

  Indicatori trimestrul III 2011 (601,3 KiB, 1.138 hits)

  Indicatori trimestrul IV 2011 (22,1 KiB, 1.125 hits)

  Indicatori trimestrul I 2012 (22,4 KiB, 1.416 hits)