Buget

2015

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2016-2018 (130,9 KiB, 737 hits)

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (101,7 KiB, 750 hits)

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (27,4 KiB, 840 hits)

2012

  Buget 2012 (244,2 KiB, 1.117 hits)

  Proiect Buget 2011 (138,9 KiB, 961 hits)

  Total buget sectiunea de functionare (60,7 KiB, 903 hits)

  Total buget sectiunea de dezvoltare (6,9 KiB, 932 hits)

  Buget local sectiunea de functionare (50,2 KiB, 898 hits)

  Buget local sectiunea de dezvoltare (7,2 KiB, 996 hits)

  Buget venituri proprii functionare (16,7 KiB, 949 hits)

 Situatii financiare asupra executiei bugetare

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara trimestriala - trimestrul II 2011 (263,5 KiB, 1.142 hits)

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara trimestriala - trimestrul III 2011 (265,8 KiB, 1.117 hits)

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara anuala - 2011 (288,1 KiB, 1.145 hits)

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara trimestriala - trimestrul I 2012 (250,5 KiB, 1.121 hits)

Situaţii financiare asupra execuţiei bugetare la 31.12.2010

  Buget local venituri (73,7 KiB, 878 hits)

  Buget local cheltuieli (73,7 KiB, 504 hits)

  Venituri in afara bugetului local (6,4 KiB, 887 hits)

  Cheltuieli in afara bugetului local (10,3 KiB, 888 hits)

  Bilant (11,8 KiB, 873 hits)

  Cont de rezultat patrimonial (8,0 KiB, 882 hits)

  Situatia fluxurilor de trezorerie (7,3 KiB, 931 hits)

  Disponibil din mijloace cu destinatie speciala (5,2 KiB, 886 hits)

  Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala (8,2 KiB, 895 hits)

  Situatia activelor fixe amortizabile (32,1 KiB, 899 hits)

  Situatia activelor fixe neamortizabile (32,3 KiB, 933 hits)

  Situatie referitoare la protectia copilului si a persoanelor cu handicap (4,4 KiB, 887 hits)

 

Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii

  Venituri (7,0 KiB, 892 hits)

  Cheltuieli (19,1 KiB, 897 hits)

 

Situaţii financiare asupra execuţiei bugetare la 31.03.2011

  Buget local venituri (24,0 KiB, 844 hits)

  Buget local cheltuieli (56,6 KiB, 864 hits)

  Buget venituri proprii (10) - venituri (7,0 KiB, 833 hits)

  Buget venituri proprii (10) - cheltuieli (19,3 KiB, 876 hits)

  Bilant (11,8 KiB, 488 hits)

  Cont de rezultat patrimonial (7,1 KiB, 887 hits)

  Situatia fluxurilor de trezorerie (7,4 KiB, 503 hits)

  Disponibil din mijloace cu destinatie speciala (4,7 KiB, 922 hits)

  Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala (8,2 KiB, 507 hits)

 

Secţiunea de funcţionare

  Buget local venituri (23,2 KiB, 873 hits)

  Buget local cheltuieli (40,0 KiB, 892 hits)

  Buget venituri proprii (10) - venituri (7,2 KiB, 864 hits)

  Buget venituri proprii (10) - cheltuieli (14,9 KiB, 896 hits)

Secţiunea de dezvoltare

  Buget local venituri (8,7 KiB, 868 hits)

  Buget local cheltuieli (8,6 KiB, 881 hits)

Indicatori venituri si cheltuieli

  Indicatori venituri trimestrul I 2011 (8,5 MiB, 1.181 hits)

  Indicatori cheltuieli trimestru I 2011 (8,5 MiB, 1.151 hits)

  Indicatori trimestrul II 2011 (1,2 MiB, 1.062 hits)

  Indicatori trimestrul III 2011 (601,3 KiB, 1.073 hits)

  Indicatori trimestrul IV 2011 (22,1 KiB, 1.048 hits)

  Indicatori trimestrul I 2012 (22,4 KiB, 1.349 hits)