Buget

2015

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2016-2018 (130,9 KiB, 951 hits)

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (101,7 KiB, 976 hits)

  BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (27,4 KiB, 1.064 hits)

2012

  Buget 2012 (244,2 KiB, 1.320 hits)

  Proiect Buget 2011 (138,9 KiB, 1.185 hits)

  Total buget sectiunea de functionare (60,7 KiB, 1.144 hits)

  Total buget sectiunea de dezvoltare (6,9 KiB, 1.170 hits)

  Buget local sectiunea de functionare (50,2 KiB, 1.121 hits)

  Buget local sectiunea de dezvoltare (7,2 KiB, 1.239 hits)

  Buget venituri proprii functionare (16,7 KiB, 1.185 hits)

 Situatii financiare asupra executiei bugetare

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara trimestriala - trimestrul II 2011 (263,5 KiB, 1.365 hits)

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara trimestriala - trimestrul III 2011 (265,8 KiB, 1.353 hits)

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara anuala - 2011 (288,1 KiB, 1.366 hits)

  Siatuatii financiare cu privire la executia bugetara trimestriala - trimestrul I 2012 (250,5 KiB, 1.340 hits)

Situaţii financiare asupra execuţiei bugetare la 31.12.2010

  Buget local venituri (73,7 KiB, 1.112 hits)

  Buget local cheltuieli (73,7 KiB, 504 hits)

  Venituri in afara bugetului local (6,4 KiB, 1.093 hits)

  Cheltuieli in afara bugetului local (10,3 KiB, 1.110 hits)

  Bilant (11,8 KiB, 1.123 hits)

  Cont de rezultat patrimonial (8,0 KiB, 1.106 hits)

  Situatia fluxurilor de trezorerie (7,3 KiB, 1.160 hits)

  Disponibil din mijloace cu destinatie speciala (5,2 KiB, 1.112 hits)

  Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala (8,2 KiB, 1.141 hits)

  Situatia activelor fixe amortizabile (32,1 KiB, 1.132 hits)

  Situatia activelor fixe neamortizabile (32,3 KiB, 1.149 hits)

  Situatie referitoare la protectia copilului si a persoanelor cu handicap (4,4 KiB, 1.121 hits)

 

Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii

  Venituri (7,0 KiB, 1.128 hits)

  Cheltuieli (19,1 KiB, 1.125 hits)

 

Situaţii financiare asupra execuţiei bugetare la 31.03.2011

  Buget local venituri (24,0 KiB, 1.065 hits)

  Buget local cheltuieli (56,6 KiB, 1.075 hits)

  Buget venituri proprii (10) - venituri (7,0 KiB, 1.044 hits)

  Buget venituri proprii (10) - cheltuieli (19,3 KiB, 1.132 hits)

  Bilant (11,8 KiB, 488 hits)

  Cont de rezultat patrimonial (7,1 KiB, 1.103 hits)

  Situatia fluxurilor de trezorerie (7,4 KiB, 503 hits)

  Disponibil din mijloace cu destinatie speciala (4,7 KiB, 1.170 hits)

  Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala (8,2 KiB, 507 hits)

 

Secţiunea de funcţionare

  Buget local venituri (23,2 KiB, 1.115 hits)

  Buget local cheltuieli (40,0 KiB, 1.138 hits)

  Buget venituri proprii (10) - venituri (7,2 KiB, 1.090 hits)

  Buget venituri proprii (10) - cheltuieli (14,9 KiB, 1.112 hits)

Secţiunea de dezvoltare

  Buget local venituri (8,7 KiB, 1.104 hits)

  Buget local cheltuieli (8,6 KiB, 1.108 hits)

Indicatori venituri si cheltuieli

  Indicatori venituri trimestrul I 2011 (8,5 MiB, 1.442 hits)

  Indicatori cheltuieli trimestru I 2011 (8,5 MiB, 1.387 hits)

  Indicatori trimestrul II 2011 (1,2 MiB, 1.291 hits)

  Indicatori trimestrul III 2011 (601,3 KiB, 1.297 hits)

  Indicatori trimestrul IV 2011 (22,1 KiB, 1.307 hits)

  Indicatori trimestrul I 2012 (22,4 KiB, 1.578 hits)