Formulare / Documente utile

In cadrul Primăriei comunei Vurpar, ofiţerul de stare civilă este doamna Sonntag Ana Dorina. Compartimentul de stare civilă funcţionează de luni până vineri, între orele 08:00-16:00

Telefon: 0269/544001

Informaţii utile:

 

 

Înregistrarea naşterii

Competenţa: primăria localităţii în care a avut loc naşterea – compartimentul de stare civilă.

Termen: 15 zile de la data naşterii copilului născut viu şi aflat în viaţă; 3 zile de la data naşterii, pentru copilul născut mort; 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 15 zile.

 

 

Înregistrarea căsătoriei

 

Competenţa: primăria localităţii în care unul dintre viitorii soţi domiciliază sau are reşedinţa – compartimentul de stare civilă.

Termen: 10 zile calendaristice de la data declaraţiei de căsătorie (se ia în calcul atât ziua depunerii actelor cât şi ziua oficierii căsătoriei)

Declaraţia de căsătorie se face personal de către viitorii soţi în scris, la Primăria unde urmează să se încheie căsătoria.

 

Înregistrarea decesului

 

Competenţa: primăria localităţii pe raza căruia s-a produs decesul – compartimentul de stare civilă.

Declaraţia de deces se face verbal în termen de 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei, termen care cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât şi ziua în care se face declaraţia.

Orice înregistrare a decesului în afara acestui termen, se face cu viza Parchetului.

EXCEPŢIE – o reprezintă decesul datorat unei sinucideri, accident sau moarte violentă, precum şi în cazul găsirii unui cadavru, situaţie în care declaraţia se face în termen de 48 de ore, socotit din momentul decesului.

 

 

Primăria - Comuna Vurpăr - jud. Sibiu

Desfacerea căsătoriei, prin divorţ pe cale administrativă

 

Soţii care vor dori să divorţeze vor putea să apeleze la calea administrativă, prin serviciul de stare civilă, conform proiectului noului cod civil.

Divorţul pe cale administrativă poate interveni numai în condiţiile în care ambii soţi sunt de acord cu divorţul şi nu există copii minori născuţi din căsătorie sau adoptaţi.

Competenţa este dată ofiţerului de stare civilă de la locul căsătoriei sau al ultimei locuinţe comune a soţilor.

 

Transcrierea certificatelor sau extraselor de stare civilă ale cetăţenilor români întocmite la autorităţi străine

 

Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite la autorităţile străine, au putere doveditoare în ţară numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă române.

Cetăţeanul român este obligat ca, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certficatului ori a extrasului de stare civilă, să ceară transcrierea acestor acte la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor sau la primăria unităţii administrativ-teritoriale în a cărui rază domiciliază.

Eliberarea certificatului se face persoanei care a solicitat transcrierea, împreună cu originalul certificatului sau extrasului depus.

Depunerea şi respectiv ridicarea documentelor privind transcrierea pot fi făcute şi de o altă persoană, împuternicită cu procură specială, autentificată în ţară de un notar public român, sau făcută în străinătate şi vizată de oficiul consular român din statul de reşedinţă.

 

 

Situaţia statistică a naşterilor, căsătoriilor şi deceselor în anul 2014

 

Naşteri Căsătorii Decese
1 11 13

 

Declaratii casatorie

 

  22.03.2018 - Banea - Jager (246,6 KiB, 625 hits)

  22.03.2018 - Gabor - Lazar (241,3 KiB, 581 hits)

  Declaratie casatorie 02.01.2018 (251,0 KiB, 623 hits)

  Declaratie casatorie 26.10.2017 (250,9 KiB, 642 hits)

  Declaratie casatorie 28.09.2017 (226,1 KiB, 657 hits)

  Declaratie casatorie 17.08.2017 (228,0 KiB, 647 hits)

  Declaratie casatorie 10.08.2017 (103,8 KiB, 650 hits)

  Declaratie casatorie 08.08.2017 (1,0 MiB, 719 hits)

  Declaratie casatorie 08.08.2017 (1,1 MiB, 663 hits)

  Declaratie casatorie 03.08.2017 (488,2 KiB, 699 hits)

  Declaratie casatorie 27.07.2017 (228,1 KiB, 0 hits)

  Declaratie casatorie 20.07.2017 (78,3 KiB, 714 hits)

  Declaratie casatorie 31.05.2017 (450,8 KiB, 710 hits)