PROIECT FINANŢAT DIN FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ

PRIN PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ ŞI GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ

MICROREGIUNEA HÂRTIBACIU

Dotarea căminului  cultural din satul Vurpăr

pentru susţinerea activităţii culturale locale”

 Comuna Vurpăr anunţă demararea proiectului „Dotarea căminului cultural din satul Vurpăr pentru susţinerea activităţii culturale locale” finanţat de Guvernul României şi Uniunea Europeană prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, Măsura 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor , îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”.

Proiectul se va desfăşura pe o perioadă de 4 luni, începând cu data de 03.04.2013, în comuna Vurpăr, judeţul Sibiu, România.

Valoarea totală a proiectului este de 328.129 lei , inclusiv TVA din care:

 o Valoarea finanţării nerambursabile: 264.620 lei

o  Valoarea contribuţiei proprii a beneficiarului: 63.509 lei, reprezentând TVA.

Realizarea proiectului are ca obiectiv principal dezvoltarea infrastructurii sociale a comunei Vurpăr, ce presupune diversificarea serviciilor culturale, prin asigurarea cadrului optim necesar pregătirii şi desfăşurării activităţilor culturale.

Obiectivele specifice care susţin realizarea obiectivului general al proiectului  sunt:

o  Achiziţionarea de mobilier;

o  Achiziţionarea de echipamente de sonorizare şi muzicale şi echipamente lumini;

o  Achiziţionarea de costume populare.

Această comunicare nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine beneficiarului.

Rezultatele aşteptate ale proiectului sunt:

 o Sprijinirea valorificării şi perpetuării obiceiurilor tradiţionale specifice zonei;

o Creşterea nivelului de educaţie a tinerilor şi copiilor;

o Adaptarea nivelului de trai al comunei la standardele unui trai civilizat.

Mai multe informaţii privind derularea proiectului pot fi obţinute de la Primăria Comunei Vurpăr, strada Principală nr. 455, localitatea Vurpăr, judeţul Sibiu, telefonic: 0269-544.001 sau prin e-mail:  primaria_vurpar@yahoo.com,  persoană de contact: dl. Primar Lienerth Mihail.

Această comunicare nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine beneficiarului.